Cybersecurity for Hospitals and Healthcare Facilities

Cybersecurity for Hospitals and Healthcare Facilities

Cybersecurity for Hospitals and Healthcare Facilities

Nội dung sách:

Tìm hiểu cách phát hiện và ngăn chặn việc hacking thiết bị y tế tại bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Các bản tin cho chúng ta biết cách tin tặc tấn công các bệnh viện bằng ransomware ngăn cản nhân viên truy cập hồ sơ bệnh nhân hoặc lên lịch các cuộc hẹn. Thật không may, thiết bị y tế cũng có thể bị tấn công và tắt từ xa như một hình thức tống tiền. Hacker sẽ không yêu cầu khoản thanh toán 500 đô la để mở khóa máy chụp MRI, PET hoặc CT, hoặc X-quang, chúng sẽ yêu cầu lợi ích nhiều hơn thế.

Các vụ kiện tụng bắt buộc phải tuân theo và kết quả là các giải thưởng tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục sự cố sẽ làm tăng chi phí bảo hiểm bệnh viện và chi phí chăm sóc sức khỏe nói chung. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc tăng quy định cho các bệnh viện và chi phí tuân thủ cao hơn. Trừ khi các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe khác thực hiện các bước cần thiết để bảo mật an ninh mạng  của họ, nếu không, họ sẽ là mục tiêu tấn công mạng, có thể gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Link Download: https://bit.ly/3gqKUAM

Bài viết liên quan