Cryptography and Network Security, 6th Edition

Cryptography and Network Security, 6th Edition

Cryptography and Network Security

Nội dung sách:

Trong thời đại kết nối Internet phổ biến, virus và tin tặc, nghe trộm điện tử và gian lận điện tử, bảo mật là điều cần chú ý quan trọng. Tài liệu này cung cấp một cuộc khảo sát thực tế về cả các nguyên tắc và thực tiễn của mã hóa và an ninh mạng. Đầu tiên, các vấn đề cơ bản cần giải quyết của khả năng bảo mật mạng được khám phá thông qua một hướng dẫn và khảo sát về mật mã và công nghệ an ninh mạng. Sau đó, thực tiễn về an ninh mạng được khám phá thông qua các ứng dụng thực tế đã được thực hiện và đang được sử dụng ngày nay.

Link Download: https://bit.ly/3gqKUAM

Bài viết liên quan