Digital Security- Cyber Terror and Cyber Security

Digital Security- Cyber Terror and Cyber Security

Digital Security- Cyber Terror and Cyber Security

 

Nội dung sách:

Kể từ khi Internet được sử dụng rộng rãi, công nghệ kỹ thuật số đã được sử dụng cho cho nhiều mục đích tội phạm. Từ virus máy tính có khả năng tắt và phá hủy các máy tính bị nhiễm virus cho đến việc tuyển dụng thành viên trực tuyến cho các nhóm công nghệ thù địch, cách Internet có thể được sử dụng cho các mục đích bất chính thực tế là vô hạn. Nhưng có hy vọng. Những người trong ngành công nghiệp kỹ thuật số đang làm việc để tăng cường các biện pháp bảo vệ khỏi những kẻ khủng bố mạng, chẳng hạn như ngăn chặn virus trước khi chúng có thể lây nhiễm vào máy tính và tăng cường an ninh mạng.

Link Download: https://bit.ly/3gqKUAM

Bài viết liên quan