Cyberspace and Cybersecurity

Cyberspace and Cybersecurity

 

Nội dung sách:

Cung cấp phạm vi bao quát toàn diện về kiến thức không gian mạng và an ninh mạng, cuốn sách này không chỉ tập trung vào công nghệ mà còn khám phá các yếu tố con người và quan điểm tổ chức, đồng thời nhấn mạnh lý do tại sao việc xác định tài sản số nên là nền tảng của bất kỳ chiến lược an toàn thông tin nào. Các chủ đề bao gồm giải quyết các lỗ hổng, xây dựng một doanh nghiệp số an toàn, ngăn chặn các hành vi xâm nhập, các vấn đề đạo đức và pháp lý cũng như tính liên tục trong kinh doanh. Các nội dung tái bản bao gồm các chủ đề như rủi ro mạng trong điện thoại di động, ghi mật mã, an ninh mạng như một giá trị gia tăng, phòng thủ ransomware, xem xét các luật an ninh mạng gần đây, các loại tội phạm mạng mới, cùng với các chương mới về tiền tệ kỹ thuật số và quản lý key mã hóa.

Link Download: https://bit.ly/3gqKUAM

Bài viết liên quan