Distributed Networks- Intelligence, Security, and Applications

Distributed Networks- Intelligence, Security, and Applications

Nội dung sách:

Đối với nhiều ứng dụng dân sự, an ninh và quân sự, mạng phối hợp và phân tán cung cấp một giải pháp thay thế hứa hẹn hơn cho chỉ huy và kiểm soát tập trung về khả năng mở rộng, tính linh hoạt và mạnh mẽ. Nó cũng giới thiệu những thách thức và khó khăn của riêng nó. Cuốn sách này tập hợp các nghiên cứu khoa học về trí thông minh, bảo mật và ứng dụng mới của mạng phân tán. Cuốn sách trình bày các xu hướng và tiến bộ gần đây trong lý thuyết và ứng dụng của trí tuệ mạng, đồng thời giúp bạn hiểu cách kết hợp thành công chúng vào các hệ thống và dịch vụ phân tán.

Với sự đóng góp của các học giả và chuyên gia hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới, bộ sưu tập này bao gồm:

  • Các phương pháp tiếp cận thông minh mạng phân tán
  • Các mô hình phân tán cho các doanh nghiệp phân tán, bao gồm các mô hình dự báo và đo lường hiệu suất
  • Các ứng dụng bảo mật dành cho các doanh nghiệp phân tán, bao gồm xử lý xâm nhập và phát hiện lưu lượng ngang hàng
  • Các kịch bản mạng không dây trong tương lai, bao gồm cả việc sử dụng cảm biến phần mềm thay vì cảm biến phần cứng
  • Các ứng dụng và xu hướng mới nổi của doanh nghiệp như tiêu chuẩn smartOR và các khái niệm sáng tạo cho sự tương tác giữa người và máy trong phòng điều hành

Một số chương sử dụng phong cách hướng dẫn để nhấn mạnh quá trình phát triển đằng sau các hệ thống và dịch vụ được nối mạng phân tán phức tạp, trong đó nêu bật những khó khăn về kỹ thuật tri thức của các hệ thống như vậy. Đi sâu vào các khái niệm, lý thuyết mới và các công nghệ tiên tiến, cuốn sách này cung cấp nguồn cảm hứng để nghiên cứu và phát triển thêm trong lĩnh vực máy tính và mạng phân tán, đặc biệt là liên quan đến các giải pháp bảo mật cho môi trường phân tán.

Link Download: https://bit.ly/3gqKUAM

Bài viết liên quan