eCommerce in the Cloud

eCommerce in the Cloud

Nội dung sách:

Giải pháp Thương mại điện tử của bạn đã sẵn sàng cho đám mây chưa? Hướng dẫn thực tế này cho thấy các kiến ​​trúc sư website có kinh nghiệm và đầy tham vọng cũng như cách áp dụng điện toán đám mây từng bước, sử dụng Cơ sở hạ tầng công cộng như một Dịch vụ (Iaas) và Nền tảng như một Dịch vụ (Paas). Bạn sẽ học cách điều chỉnh lượng công suất cần thiết để xử lý lưu lượng truy cập vào ngày lễ cao điểm hoặc sự kiện đặc biệt.

Được viết bởi chuyên gia Thương mại điện tử Kelly Goetsch, cuốn sách này giúp các kiến ​​trúc sư tận dụng những tiến bộ công nghệ gần đây để có thể chạy toàn bộ nền tảng Thương mại điện tử cấp doanh nghiệp từ một đám mây.

  • Khám phá các mô hình dịch vụ đám mây: Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ, Nền tảng dưới dạng dịch vụ và Phần mềm dưới dạng dịch vụ
  • Tìm hiểu về các mô hình triển khai đám mây công cộng, hỗn hợp và riêng tư
  • Hiểu tác động của bán lẻ đa kênh trên nền tảng và kiến ​​trúc triển khai
  • Xây dựng một giải pháp tự động mở rộng quy mô có thể nhanh chóng thêm hoặc bớt phần cứng để đáp ứng với lưu lượng truy cập thời gian thực
  • Áp dụng lại những gì bạn đã biết về bảo mật cho đám mây
  • Chạy một nền tảng Thương mại điện tử duy nhất từ ​​nhiều trung tâm dữ liệu, bao gồm một số hình thức đa tổng thể
  • Xây dựng giải pháp kết hợp hoặc triển khai toàn bộ nền tảng của bạn lên đám mây
  • Tìm hiểu ứng dụng và kiến ​​trúc triển khai cho “đám mây gốc” thông qua các nền tảng Thương mại điện tử kế thừa

Link Download: https://bit.ly/3gqKUAM

Bài viết liên quan