Data Analysis For Network Cyber-Security

Data Analysis For Network Cyber-Security

Data Analysis For Network Cyber-Security

 

Nội dung sách:

Ngày càng có nhiều nhu cầu  để bảo vệ các mạng máy tính chống lại sự xâm nhập trái phép và một số công việc trong lĩnh vực bảo mật cũng như lo ngại về việc các hệ thống kỹ thuật rất mạnh được thiết lập để tấn công. Tuy nhiên, không có hệ thống nào có thể trở thành bất khả xâm phạm. Tài liệu này tập trung vào việc giám sát và phân tích dữ liệu lưu lượng mạng, với mục đích ngăn chặn hoặc nhanh chóng xác định các mối nguy hiểm hoạt động độc hại. Nghiên cứu này bao gồm sự giao thoa giữa thống kê, khai thác dữ liệu và khoa học máy tính. Về cơ bản, lưu lượng mạng là việc thiết lập network, thể hiện sự liên kết giữa các thiết bị. Do đó, các phương pháp phân tích đồ thị là một ứng cử viên tự nhiên. Cuốn sách này tập hợp các bài báo từ các nhà nghiên cứu hàng đầu để cung cấp cả nền tảng cho các vấn đề và mô tả về phương pháp luận tiên tiến. Những người đóng góp đến từ các tổ chức và lĩnh vực chuyên môn khác nhau và đã được tập hợp lại tại một hội thảo được tổ chức tại Đại học Bristol vào tháng 3 năm 2013 để giải quyết các vấn đề về an ninh mạng. Hội thảo được hỗ trợ bởi Viện Nghiên cứu Toán học Heilbronn.

Link Download: https://bit.ly/3gqKUAM

Bài viết liên quan