Enterprise Cybersecurity

Enterprise Cybersecurity

Enterprise Cybersecurity

 

Nội dung sách:

An ninh mạng doanh nghiệp trao quyền cho các tổ chức thuộc mọi quy mô để tự bảo vệ mình bằng các chương trình an ninh mạng mới nhất trước mối đe dọa ngày càng gia tăng của các cuộc tấn công mạng có mục tiêu hiện đại. Cuốn sách này trình bày một khuôn khổ toàn diện để quản lý tất cả các khía cạnh của một chương trình an ninh mạng doanh nghiệp. Nó cho phép một doanh nghiệp kiến ​​trúc, thiết kế, triển khai và vận hành một chương trình an ninh mạng nhất quán được phối hợp nhuần nhuyễn với chính sách, lập trình, vòng đời CNTT và đánh giá.

Cyberdefense không an toàn là một giấc mơ viển vông. Nếu có đủ thời gian, kẻ tấn công thông minh cuối cùng có thể đánh bại các biện pháp phòng thủ bảo vệ hệ thống máy tính và mạng CNTT của doanh nghiệp.

Để chiếm ưu thế, một chương trình an ninh mạng doanh nghiệp phải quản lý rủi ro bằng cách phát hiện các cuộc tấn công đủ sớm và trì hoãn chúng đủ lâu để những người bảo vệ có thời gian phản ứng hiệu quả. Enterprise Cybersecurity chỉ cho người sử dụng ở tất cả các cấp trách nhiệm cách thống nhất con người, ngân sách, công nghệ và quy trình của tổ chức họ thành một chương trình an ninh mạng hiệu quả về chi phí có khả năng chống lại các cuộc tấn công mạng tiên tiến và có thể gây thiệt hại trong trường hợp vi phạm.

Các tác giả của An ninh mạng doanh nghiệp giải thích ở cả cấp độ chiến lược và chiến thuật làm thế nào để hoàn thành sứ mệnh dẫn dắt, thiết kế, triển khai, vận hành, quản lý và hỗ trợ các năng lực an ninh mạng trong môi trường doanh nghiệp.

Link Download: https://bit.ly/3gqKUAM

Bài viết liên quan