Hybrid Cloud For Dummies

Hybrid Cloud For Dummies

Hybrid Cloud For Dummies

 

Nội dung sách:

Chọn sự kết hợp phù hợp của các tài nguyên công cộng, tư nhân và trung tâm dữ liệu để trao quyền cho doanh nghiệp của bạn

Các đám mây kết hợp đang biến đổi các cách thức kinh doanh của tổ chức. Tài liệu hướng dẫn hữu ích này giúp bạn tìm hiểu mô hình triển khai đám mây mới này là gì. Bạn sẽ nhận được thông tin thực tế về công nghệ đám mây, các câu hỏi cần xem xét và cách lập kế hoạch và chuyển sang môi trường CNTT kết hợp.

  • Xây dựng đám mây – tìm hiểu các khái niệm cơ bản về đám mây lai từ cả góc độ kỹ thuật và kinh doanh
  • Cung cấp dịch vụ đám mây – đi sâu hơn vào các yếu tố nền tảng thực tế của đám mây kêt hợp
  • Xác định giá trị kinh doanh – xác định nhu cầu đám mây kết hợp của bạn dựa trên mục tiêu kinh doanh của bạn
  • Môi trường kết hợp hợp nhất – tìm hiểu ý nghĩa của việc tạo ra một môi trường điện toán mang các yếu tố của trung tâm dữ liệu cùng với các dịch vụ đám mây công cộng và riêng tư
  • Làm cho nó hoạt động – kiểm tra các bước bạn cần thực hiện để làm cho cách tiếp cận kiến ​​trúc mới này hoạt động – bao gồm bảo mật, quản trị, dữ liệu, tích hợp, giám sát và hơn thế nữa

Link Download: https://bit.ly/3gqKUAM

Bài viết liên quan