Information Security Management – Heru Susanto

Information Security Management – Heru Susanto

 

Nội dung sách:

Hệ thống quản lý an toàn thông tin: Khuôn khổ mới và phần mềm tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thông tin, xem xét các tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thông tin, quản lý rủi ro liên quan đến bảo mật thông tin và nhận thức về an toàn thông tin trong một tổ chức. Các tác giả nhằm mục đích cải thiện khả năng tổng thể của các tổ chức trong việc tham gia, dự báo và chủ động đánh giá các tình huống an toàn thông tin của họ.

Điều quan trọng cần lưu ý là bảo mật và lưu giữ thông tin từ các bên không có thẩm quyền tiếp cận thông tin đó là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Để giải quyết vấn đề này, tổ chức cần thực hiện một tiêu chuẩn ISMS như ISO 27001 để giải quyết vấn đề một cách toàn diện. Các tác giả của tập sách mới này đã xây dựng một khuôn khổ bảo mật mới (ISF) và sau đó sử dụng khuôn khổ này để phát triển phần mềm được gọi là Mô hình Giải pháp Tích hợp (ISM), một hệ thống bán tự động sẽ giúp các tổ chức tuân thủ ISO 27001 nhanh hơn và rẻ hơn các tổ chức khác. Ngoài ra, ISM không chỉ giúp các tổ chức đánh giá mức độ tuân thủ an toàn thông tin của họ với ISO 27001, mà nó còn có thể được sử dụng như một công cụ giám sát, giúp các tổ chức giám sát trạng thái bảo mật của các nguồn thông tin của họ cũng như giám sát các mối đe dọa tiềm ẩn. ISM được phát triển để cung cấp các giải pháp để giải quyết các trở ngại, khó khăn và thách thức dự kiến ​​liên quan đến hiểu biết và quản trị của ISO 27001. Nó cũng có chức năng đánh giá mức độ RISC của các tổ chức theo hướng tuân thủ ISO 27001.

Thông tin được cung cấp ở đây sẽ đóng vai trò là bản thiết kế để quản lý an ninh thông tin trong các tổ chức kinh doanh. Nó sẽ cho phép người dùng so sánh và đánh giá các quy trình và thực hành của riêng họ dựa trên những kết quả được hiển thị này và đưa ra những hiểu biết quan trọng, mới để hỗ trợ họ áp dụng tiêu chuẩn bảo mật thông tin (ISO 27001).

Link Download: https://bit.ly/3gqKUAM

Bài viết liên quan